zespół

Zespół

Zespół zarządzający funduszem

Investment and Management Partners S.A. jest spółką, której Copernicus Capital TFI S.A. zarządzające PFE FIZAN, powierzyło zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego funduszu na mocy umowy z dnia 1 czerwca 2016 roku w brzmieniu ustalonym aneksem nr 1 z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz na podstawie pełnomocnictwa z dnia 11 września 2017 roku.

INVESTMENT AND MANAGEMENT PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA jest spółką z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ulicy Wołoskiej 24, wpisaną do Rejestru Przesiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621144(sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), REGON: 36463563 NIP: 5213737508, o kapitale zakładowym 100.000 PLN, w całości opłaconym.

Celem biznesowym IMP S.A. jest budowanie w długoterminowym horyzoncie czasowym wartości lokat Polskiego Funduszu Energetycznego FIZAN.

IMP S.A. zarządza podstawowym portfelem inwestycyjnym Funduszu. Decyzje inwestycyjne w zakresie podstawowego portfela inwestycyjnego Funduszu podejmowane są w Spółce IMP S.A. przez Komitet Inwestycyjny. W skład Komitetu Inwestycyjnego wchodzą Pan Sławomir Błaszczyk, Pan Sebastian Siewiera oraz Pan Łukasz Wądołowski.

W skład zespołu odpowiedzialnego za realizację polityki inwestycyjnej w ramach aktywów płynnych Funduszu wchodą osoby wyznaczone i upoważnione przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Sławomir Błaszczyk

Od marca 2017 Wiceprezes Investment and Management Partners S.A. (IMP S.A.), od sierpnia 2017 Prezes Investment and Management Partners S.A. (IMP S.A.).

Doświadczenie Zawodowe:

Związany z rynkiem finansowym od 2002 roku. Pracował w Departamencie Skarbu Raiifeisen Bank Polska S.A., DZ Bank Polska S.A.. W latach 2010-2014 pracował dla Grupy BZ WBK. W tym czasie piastował stanowisko Dyrektora Regionalnego w Arka TFI, Dyrektora Regionalnego w BZ WBK Wealth Management oraz Dyrektora Makroregionalnego w BZ WBK Asset Management. W latach 2014-2016 współpracował z Domem Inwestycyjnym Investors S.A. (potem Dom Maklerski Vestor S.A.) jako Dyrektor Zarządzający. W 2016 roku założył firmę SLA Consulting zajmującą się doradztwem gospodarczym na rzecz podmiotów korporacyjnych i instytucji finansowych w zakresie Bankowości Inwestycyjnej, Sektora Energetycznego i Rynku Nieruchomości.

Pan Sławomir Błaszczyk jest absolwentem SGH na kierunku Finanse i Bankowość, oraz członkiem zrzeszonym elitarnej brytyjskiej organizacji ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants).

Sebastian Siewiera

Od listopada 2017 Wiceprezes Zarządu oraz Wiceprzewodniczący Komitetu Inwestycyjnego spółki Investment and Management Partners S.A. (IMP S.A.)

Doświadczenie Zawodowe:

Z rynkiem finansowym związany od 1994 r. Pracował jako makler papierów wartościowych, analityk rynku akcji w Griffin Securities Inc. (New York) i OFE Polsat (Warszawa) oraz zarządzający portfelem akcji w Domu Maklerskim Pierwszego Komercyjnego Banku w Lublinie. W latach 1999-2009 pracował w Departamentach Skarbu: Citibank (Poland) S.A., Kredyt Bank S.A., Fortis Bank S.A. oraz w DZ Bank Polska S.A. piastując stanowisko Dyrektora Departamentu. W latach 2010-2015 pracował na GPW S.A. odpowiadając za rozwój rynku produktów strukturyzowanych i ETF-ów oraz instrumentów pochodnych (wprowadził kontrakty na WIBOR i obligacje SP oraz przygotował pełną dokumentację do wprowadzenia kontraktów futures na energię elektryczną).

Pan Sebastian Siewiera ukończył Prywatną Wyższą Szkołę Biznesu i Administracji w Warszawie (specjalizacja: finanse i rachunkowość). Posiada licencję maklera papierów wartościowych, licencję maklera rynku terminowego (WGT) oraz certyfikat tradera rynku pochodnych na European Energy Exchange.

Łukasz Wądołowski

Od lipca 2017 główny prawnik Investment and Management Partners S.A. (IMP S.A.), Wiceprzewodniczący Komitetu Inwestycyjnego, koordynujący współpracę z Copernicus Capital Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A., reprezentującym Polski Fundusz Energetyczny FIZAN.

Doświadczenie Zawodowe:

Adwokat, doktorant, prawnik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 2011-2017 prawnik oraz adwokat stowarzyszony w prestiżowej warszawskiej kancelarii Synoradzki, Bentkowska i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni. Doświadczony praktyk w obszarze prawa handlowego oraz administracyjnego. Odpowiedzialny za ład korporacyjny w podmiotach operujących na rynku usług inwestycyjnych, leasingowych oraz deweloperskich.

Magister prawa oraz magister administracji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytety Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwent Chicago - Kent Collage of Law, Illinois Institute of Technology - Centre for American Law. Członek Sekcji Prawa Nieruchomości raz Sekcji Prawa Brytyjskiego i Amerykańskiego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2012 roku odbywa prawnicze studia doktoranckie na KUL, zaś od 2013 roku prowadzi zajęcia na WPPKiA KUL oraz na uczelniach niepublicznych z zakresu prawa administracyjnego oraz handlowego.

Skontaktuj się z nami!

Administratorem Strony jest Investment & Management Partners SA z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ulicy Wołoskiej 24, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621144(sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), REGON: 36463563 NIP:5213737508, o kapitale zakładowym 100.000 PLN, w całości opłaconym.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookie w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia za pomocą programu służącego do obsługi Internetu.

Prawo autorskie do umieszczonych na niej treści (Investment & Management Partners S.A.).

Copyright ⓒ 2017 Polski Fundusz Energetyczny. Projekt Arte-mis.com