zespół

Zespół

Zespół zarządzający funduszem

Investment and Management Partners S.A. jest spółką, której Copernicus Capital TFI S.A. zarządzające PFE FIZAN, powierzyło zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego funduszu na mocy umowy z dnia 1 czerwca 2016 roku w brzmieniu ustalonym aneksem nr 1 z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz na podstawie pełnomocnictwa z dnia 11 września 2017 roku.

INVESTMENT AND MANAGEMENT PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA jest spółką z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ulicy Wołoskiej 24, wpisaną do Rejestru Przesiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621144(sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), REGON: 36463563 NIP: 5213737508, o kapitale zakładowym 100.000 PLN, w całości opłaconym.

Celem biznesowym IMP S.A. jest budowanie w długoterminowym horyzoncie czasowym wartości lokat Polskiego Funduszu Energetycznego FIZAN.

IMP S.A. zarządza podstawowym portfelem inwestycyjnym Funduszu. Decyzje inwestycyjne w zakresie podstawowego portfela inwestycyjnego Funduszu podejmowane są w Spółce IMP S.A. przez Komitet Inwestycyjny.

W skład zespołu odpowiedzialnego za realizację polityki inwestycyjnej w ramach aktywów płynnych Funduszu wchodzą osoby wyznaczone i upoważnione przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Łukasz Wądołowski

Od lipca 2017 główny prawnik Investment and Management Partners S.A. (IMP S.A.), Wiceprzewodniczący Komitetu Inwestycyjnego, koordynujący współpracę z Copernicus Capital Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A., reprezentującym Polski Fundusz Energetyczny FIZAN.

Doświadczenie Zawodowe:

Adwokat, doktorant, prawnik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 2011-2017 prawnik oraz adwokat stowarzyszony w prestiżowej warszawskiej kancelarii Synoradzki, Bentkowska i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni. Doświadczony praktyk w obszarze prawa handlowego oraz administracyjnego. Odpowiedzialny za ład korporacyjny w podmiotach operujących na rynku usług inwestycyjnych, leasingowych oraz deweloperskich.

Magister prawa oraz magister administracji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytety Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwent Chicago - Kent Collage of Law, Illinois Institute of Technology - Centre for American Law. Członek Sekcji Prawa Nieruchomości raz Sekcji Prawa Brytyjskiego i Amerykańskiego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2012 roku odbywa prawnicze studia doktoranckie na KUL, zaś od 2013 roku prowadzi zajęcia na WPPKiA KUL oraz na uczelniach niepublicznych z zakresu prawa administracyjnego oraz handlowego.

Skontaktuj się z nami!

Administratorem Strony jest Investment & Management Partners SA z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ulicy Wołoskiej 24, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621144(sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), REGON: 36463563 NIP:5213737508, o kapitale zakładowym 100.000 PLN, w całości opłaconym.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookie w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia za pomocą programu służącego do obsługi Internetu.

Prawo autorskie do umieszczonych na niej treści (Investment & Management Partners S.A.).

Copyright ⓒ 2017 Polski Fundusz Energetyczny. Projekt Arte-mis.com