polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna

Zgodnie z Polityką Polskiego Funduszu Energetycznego FIZAN, fundusz inwestuje w podmioty działające na rynku energetycznym. W związku z powyższym potencjalnym przedmiotem zainteresowania funduszu są spółki działające w następujących obszarach rynku energetycznego:

Sprzedaż Energii Elektrycznej i Gazu oraz obsługa Klienta

Spółki działające w tym segmencie rynku budują swoją przewagę konkurencyjną w trzech obszarach: jakości obsługi klienta, efektywności sprzedaży energii oraz budowaniu trwałych relacji z klientami.

Generacja Rozproszona

Przedsiębiorstwa opierające swoją strategię na tym segmencie rynku energetycznego obierają za swój cel rozwoju inwestycje w: biogazownie, fotowoltaikę oraz elektrociepłownie. Dzięki takim działaniom spółki uzyskując swoje własne źródła wytwarzania energii elektrycznej.

Klastry Energetyczne i Ciepłownictwo

Przedsiębiorstwa upatrujące swojej przewagi na tym polu koncentrują się na zawieraniu umów cywilno-prawnych pomiędzy osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie
wspólnego wytwarzania energii elektrycznej przy wsparciu rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną takich jak instalacja technologii Water Energy Management (WEM)

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej zawiera statut Funduszu, z którym mogą się Państwo zapoznać tutaj

Innowacje i Kompleksowe Rozwiązania Energetyczne

Przedsiębiorstwa koncentrujące się na tym segmencie rynku, rozwijają swój potencjał poprzez wdrażanie nowego modelu biznesowego polegającego na współpracy z klientem, dzięki czemu klienci mogą zarówno wytwarzać energię jak i ją konsumować.

Rozwiązania proponowane odbiorcom energii, mają na celu umożliwienie uzyskania oszczędności w zakupie energii elektrycznej.

Innowacyjne Rozwiązania dla Gmin

Innowacyjne rozwiązania dla Gmin polegają na realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych skupiających się na audycie budynków użyteczności publicznej. Efektem przeprowadzonego audytu jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na modernizacji budynku w zakresie: instalacji elektrycznej, systemu wentylacji i klimatyzacji, ocieplania budynku, instalacji fotowoltaicznych i itp.

Dystrybucja

Spółki operujące na tym segmencie rynku energetycznego przejmują bądź dzierżawią sieci dystrybucyjne w budynkach komercyjnych, celem dystrybucji prądu dla najemców. Dzięki takim działaniom spółka rozwija
swoją sieć dystrybucji prądu na danym obszarze geograficznym, uzyskując korzystniejszą pozycję względem konkurencji.

Skontaktuj się z nami!

Administratorem Strony jest Investment & Management Partners SA z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ulicy Wołoskiej 24, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621144(sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), REGON: 36463563 NIP:5213737508, o kapitale zakładowym 100.000 PLN, w całości opłaconym.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookie w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia za pomocą programu służącego do obsługi Internetu.

Prawo autorskie do umieszczonych na niej treści (Investment & Management Partners S.A.).

Copyright ⓒ 2017 Polski Fundusz Energetyczny. Projekt Arte-mis.com