o funduszu

o Funduszu

Polski Fundusz Energetyczny

Polski Fundusz Energetyczny FIZAN, NIP 1070034186, Regon 362736769, z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, jest Funduszem Inwestycyjnym Aktywów Niepublicznych w rozumieniu Ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.)

Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII wydział cywilny rejestrowy pod numerem RFI 1210 w dniu 16 września 2015 roku.

Funduszem Zarządza Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, NIP 1070000939, REGON 01574860000000, o kapitale zakładowym 4 618 300,00 PLN w całości opłaconym.

Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zostało wpisane w dniu 25 maja 2004 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000206615.

Towarzystwo obecnie zarządza majątkiem o łącznej wartości blizko 9,0 mld zł. Pod względem liczby zarządzanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych Copernicus zajmuje pierwsze miejsce na rynku.

Copernicus Capital TFI S.A. zarządzające PFE FIZAN, powierzyło zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego funduszu spółce Investment and Management Partners S.A. Informacje na temat spółki IMP S.A. znajdują się w zakładce Zespół.

Polski Fundusz Energetyczny FIZAN jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, realizującym w swojej istocie ideę polegającą na budowaniu wartości spółek portfelowych, dobranych zgodnie z wartościami oraz kryteriami wyrażonymi w jego statucie. Pośrednio zainteresowanie Funduszu koncentruje się na blisko ze sobą związanych obszarach rynku gospodarstw domowych i klienta biznesowego na rynku energetycznym. Fundusz został utworzony w 2015 roku na bazie doświadczeń biznesowych wyniesionych z projektów inwestycyjnych w obszarze energii w Polsce. Od tego czasu stopniowo buduje swoją wartość i zaufanie inwestorów.

Skontaktuj się z nami!

Administratorem Strony jest Investment & Management Partners SA z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ulicy Wołoskiej 24, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621144(sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), REGON: 36463563 NIP:5213737508, o kapitale zakładowym 100.000 PLN, w całości opłaconym.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookie w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia za pomocą programu służącego do obsługi Internetu.

Prawo autorskie do umieszczonych na niej treści (Investment & Management Partners S.A.).

Copyright ⓒ 2017 Polski Fundusz Energetyczny. Projekt Arte-mis.com